upload an image

img_4184 - sans cosplay color palette

#192423 #626559 #3D403E #B0C0C7 #818772
 toggle vibrant/dull palettes toggle inspiration image

related tags: 1C2121 3D403E 3E3F3E 61625C 7F8177 B0C0C7 B5BEC1 cosplay matsuri otakon otakon2016 otakonmatsuri sans undertale 192423 626559 818772